Satış ve Danışma Hattı: 0 212 659 50 68

PSİKOTEKNİK ANASAYFA Firma Adı PSİKOTEKNİK

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

PSİKOTEKNİK

PSİKOTEKNİK
PSİKOTEKNİK
PSİKOTEKNİK
 

Ürün kodu : PSİKOTEKNİK

Fiyat:

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME NEDİR?
 
 
 
Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme-değerlendirme yöntemidir.
 

 

SÜRÜCÜLERDE PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME:
 
Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.
Ülkemizde Psikoteknik Değerlendirmenin esasları ve uygulama biçimi Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 79. Maddesi ve aynı yönetmelikte yer alan 4 Sayılı Cetvelle belirlenmiştir. Söz konusu cetvelde de belirtildiği üzere, Psikoteknik Değerlendirme Merkezinde yapılacak 1 saatlik psikolog gözetiminde test sonucu Sağlık Bakanlığından onaylı Transport Psikoteknik Merkezimizin vermiş olduğu belgedir.

Kategoriye bağlı diğer ürünler