Satış ve Danışma Hattı: 0 212 659 50 68

SRC 5 ANASAYFA Firma Adı SRC 5

Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

SRC 5

SRC 5
SRC 5
SRC 5
 

Ürün kodu : SRC 5

Fiyat:

SRC5 (ADR) Belgesi, ADR Tanker, ADR Genel Farkındalık, DGSA - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Eğitimler, Sınıf 1 sınıf 7
Tehlikeli Maddeler Nelerdir?
Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine ve neden olabilecekleri tehlikelere göre sınıflandırılmaktadır.
Tehlike Madde Sınıfları
Sınıf        Sınıfın Tanımlanması
1                    Patlayıcı Madde ve Nesneler
2                    Gazlar
3                    Yanıcı Sıvı Maddeler 
4.1                 Yanıcı Katı Maddeler
4.2                 Kendi Kendine Yanan Maddeler
4.3                 Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler 
5.1                 Yakıcı (oksitleyici) Maddeler
5.2                 Organik Peroksitler
6.1                 Zehirli Maddeler
6.2                 Bulaşıcı Maddeler 
7                    Radyoaktif Maddeler
8                    Aşındırıcı/ Asidik Maddeler
9                    Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler 
ADR Sözleşmesi'nin getirdiği yükümlülükler nelerdir?
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor. 
 
ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:
Gönderen
Paketleyen
Yükleyen
Dolduran
Taşımacı
Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
Alıcı
Boşaltan
Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi 
ADR Sözleşmesi’nin getirdiği yükümlülüklere uymayan taraflar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.
Tehlikeli Madde Mevzuatı kapsamı cezalar
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında taraflar belirtilen yükümlülüklere uymadıkları takdirde ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır.
 
Zorunlu Tehlikeli Madde Eğitimleri Nelerdir?
SRC5 ( ADR Belgesi ) Eğitimi 
SRC5 - ADR Ek Eğitimler 
ADR Tehlikeli Maddeler Genel Farkındalık Eğitimi 
TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi
DGSA – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi (İngiliz işbirlikçimizle FTA Freight Transporters Association’la birlikte Türkiye'de ilk DGSA - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı eğitimi)

Kategoriye bağlı diğer ürünler