Eğitimlerimiz

 • PSİKOTEKNİK BELGESİ

 • Psikoteknik Sürücü Raporları İşlemleri, vatandaşların psikolog ve psikiyatrist tarafından yapılan testler sonucunda elektronik ortamda ve e-imzalı olarak Psikoteknik Raporu alabilmesine imkân sağlamaktadır. E-Rapor Sistemi Ne İşe Yarar? Sağlık Bakanlığına bağlı Psikoteknik Değerlendirme (Merkezleri) kuruluşlarınca verilen psikoteknik raporlarının elektronik ortamda, e-imzalı olarak verilmesini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce e-Rapor Sistemi geliştirilmektedir. E-Rapor Sistemi ve Psikoteknik Raporlarının Psikiyatrist onayından geçmesi Geçmişte olduğu gibi Yetkili Psikolog Tarafından Hazırlanan Psikoteknik Raporları Psikiyatrist Muayenesi ve onayından geçmesi gerekmektedir. Bu onay işlemi de e-rapor sisteminde elektronik ortamda (on-line) olarak e-imza ile imzalanmaktadır. Psikoteknik Belgesi Almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken konulardan biri budur. Psikoteknik Belgesinin güvenilirliği arttırmak için Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri dışında özel yada devlet hastahanelerinde gerçekleştirilmektedir. Psikoteknik e-Rapor Sisteminin Faydaları Nelerdir? Kapsamı Nedir? Kim Tarafından Geliştirilmektedir. Psikoteknik e-Rapor Sisteminin hizmete girmesi ile vatandaş memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin artırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması, mükerrer rapor yazımlarının ortadan kaldırılması, usulsüz raporların önüne geçilmesi ve ilgili kurumlarla kolay paylaşım imkânı sağlanması hedeflenmektedir. Ülke genelinde verilen tüm ‘Psikoteknik’ raporlarını kapsar. e-Rapor Sistemi, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirlenen niteliklere göre Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce geliştirilmektedir. Psikoteknik Raporu Resmi Kopyalarının Online Olarak Hazırlanıp Çıkarılması Geçmiş dönemde yetkisiz kuruluşlar tarafından dağıtılan ve resmi bir psikoteknik raporuna dayanmayan Psikoteknik Kartları vatandaşların mağdur olmasına neden olmuş ve zaman zaman şoförler ile belge kontrolü yapan güvenlik yetkililerini karşı karşıya getirmiştir. Yeni dönemde Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde psikolog tarafından uygulanan testler e-rapor kapısından elektronik olarak oluşturularak yetkili psikolog tarafından e imza ile imzalanarak merkezi sağlık sistemine işlenecektir. Böylece resmi kopyaları online olarak çıkarılabilecektir.Psikoteknik Belgesinin Geçerliliği Kaç Yıldır? Psikoteknik Belgesi Kaç Yılda Bir Yenilenir? Psikoteknik Belgesi e-Devlet sistemine entegreli olarak verilmektedir. Sürücülerinin bedenen ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bu raporu 5 yılda bir almaları gerekmektedir. Bunun sebebi uzun yolcukların ve yılların sizi yıpratmış olma ihtimalidir. Uzun süreli yapılan işlerde artan stres sebebiyle hastalıkların da artacağı ön görülerek bu belgenin 5 yılda bir yenilenmesi istenmiştir. Psikoteknik Testi kişinin algılama ve refleks yeteneklerini ölçen birsistem olup trafikte kaza oranlarının düşmesini sağlayan bir denetleme mekanizması olarakta fayda sağlamaktadır. Psikoteknik raporu, trafikte uzun yol araçlarının sürekliliği açısından önem taşır. Trafik akışında her hangi bir faciaya yol açmamak için yukarıdaki şartları sağlayan şoförlerin bu belgeyi almaları gerekmektedir. Sürücüler 5 yılda bir sağlık kontrolünden geçmelidirler. Eğer sağlığınız yerinde değil ise herhangi bedensel ve ruhsal bir rahatsızlığınız oluştuysa trafiğe çıkmadan önce bir belge alınız ya da rahatsızlığınız geçene kadar trafiğe çıkmayınız.
 • SRC 1 Belgesi Nedir?

 • SRC 1 Belgesi Uluslar arası yolcu taşımacılığı mesleki yeterlilik belgesidir Araç sahiplerinin değişen amaçlarına ve kullanım şekillerine göre almaları gereken belgeler bulunuyor. Bir ehliyetiniz var ise ve ticari araç kullanmak istiyorsanız bunun için mutlaka SRC belgesine sahip olmanız gereklidir. Bunun yanında eğer yurt dışına yolcu taşıyan bir sürücü iseniz src1 belgesi almanız yasal yükümlülük olarak karşınıza çıkıyor. Bu belge mesleki alanda yeterli olduğunuzu ifade ediyor. Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin yanında otobüs, minibüs gibi ticari araç kullanan araç sürücüleri içinde de bu belgenin alınması zorunlu olmaktadır. Ehliyetini 2003 yılından sonra alan ehliyet sahipleri, yetki verilen eğitim kurumlarından gerekli eğitimleri almakta, sonrasında yapılan sınavlarda hak kazanmaları ile src1 belgesi alabilmektedir. Bu belgeyi almak için başvuran şoförler aranan bazı nitelikler bulunuyor. Bunlardan ilki taşıtın niteliğine uygun bir şekilde sürücü belgesi gereklidir. Aynı zamanda yasalarla belirlenen mesleki yeterlilik belgelerinin bulunması, otobüs şoförleri için 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak gereklidir. Bunun yanında şoförlük mesleğine engel teşkil etmeyecek bedensel engelin bulunmaması ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarının her beş yılda bir tekrarlanarak sağlıklı olduğunun ifade edilmesi gereklidir. Tehlikeli madde taşıyan şoförler için ise öngörülen eğitimlerin alındığını gösteren belgelerin bulunması gereklidir. Bunların yanı sıra uyuşturucu, gümrük kaçakçılığı, terör suçları, insan ve silah suçlarından dolayı şoförlerin ceza almamış olması gereklidir.
 • SRC 2 Belgesi

 • SRC 2 Belgesi Yurtiçi yolcu taşımacılığı iş kolunda gerekli olan Mesleki Yeterlilik Belgesidir. SRC 2 belgesi Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre B-C-E ve D sınıfı ehliyet sahibi olan sürücülerin yurtiçi yolcu taşımacılığı yapabilmek için almaları gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Ticari taksi kullananlar, personel taşımacılığı yapanlar, il, ilçe, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapanlar, dolmuş sürücüleri, öğrenci servis şoförleri, kısacası yolcu taşıma yükümlülüğü olan sürücülerin almak zorunda oldukları belgedir.
 • SRC 3 Belgesi

 • SRC 3 Belgesi Uluslar arası eşya-kargo taşımacılığı iş kolunda gerekli olan Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Uluslararası veya yurtiçi eşya, kargo, yük taşımacılığı yapan, kamyon, tır, panelvan, pikap, kamyonet gibi araçlardan herhangi birini kullanan sürücülerin almak zorunda oldukları belgedir. Sürücüler bu belgeye 41 saatlik eğitim sonunda girecekleri sınavdan başarılı olmaları durumunda sahip olabilirler. Ancak 25 Şubat 2003 tarihinden önce herhangi bir sınıf ehliyet sahibi olan sürücülerin sadece gerekli evrakları toparlayarak başvuru yapmaları belgeyi alabilmeleri için yeterli olacaktır. 25 Şubat 2003 tarihinden sonra sahip olduğunuz bir ehliyetiniz var ise mecburen eğitim almanız ve sınava katılmanız gerekmektedir.
 • SRC 4 Belgesi

 • SRC 4 Belgesi Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı taşımacılığı iş kolunda gerekli olan Mesleki Yeterlilik Bel25 Şubat 2003 tarihinden sonra ehliyet sahibi olan sürücüler ise öncelikle 36 saatten oluşan eğitimi almak zorundadırlar. Bu 36 saat içerisinde sürücüye; trafik kuralları, cezaları, araç bilgisi ve ekonomik araç kullanımı, davranış psikolojisi, harita okuma bilgisi, çalışma ve dinlenme süreleri, güvenli sürüş teknikleri, yasal sorumluluklar ve sigorta, trafik kazalarının önlenmesi, güzergah ve geçiş belgeleri, iletişim teknolojileri, ilkyardım, tehlikeli madde taşımacılığı ve ulaştırma mevzuatı dersleri verilmektedir. Kurs süresince devamlılık zorunludur ve kursu aldıktan sonra sınava tabi tutulan sürücü başarılı olduğu takdirde SRC 4 belgesi alabilir. Ancak başarılı olamazsa 4 kez sınav hakkı var. 4’ünde de başarı sağlayamaz ise eğitimi baştan almak zorundadır.
 • SRC 5 Belgesi

 • SRC5 Belgesi yurtdışı ya da yurtiçi tehlikeli madde taşımacılığı iş kolunda gerekli olan Mesleki Yeterlilik Belgesidir. SRC5 Belgesi Alabilmek için SRC 3 ya da SRC 4 Belgesi sahibi olma zorunluluğu bulur. 4925 sayılı Kara Yolu Taşıma Kanunu göre düzenlenecek yönetmelikte tehlikeli olarak kabul edilen yükü taşıyanlar SRC5 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
 • Orta Düzey Yönetici

 • ODY 1 ODY 2 ODY 3 ODY 4 ODY TİO ODY Belgesini Almakla Yükümlü Olan Kişilerin Bu Süreçle İlgili Bilmesi Gereken Konular. Kimler Alabilir, Ne İçin Kullanılır, Neden Kullanılması Gereklidir? KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak veya istihdam edilen Orta Düzey Yöneticiler meslek grubuna uygun bir ODY Belgesine sahip olmalıdır. Orta düzey yönetici belgesinin kısaltmasıdır. Kara Yolu taşıma yönetmeliği kapsamında B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri gerekir.
 • ÜDY Belgesi Nedir?

 • Üst düzey yönetici belgesinin kısaltmasıdır KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten sahip, temsile yetkili ortak veya istihdam edilen Üst Düzey Yöneticilerin Alması Gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir. Yetkili Eğitim Kurumlarından aldıkları eğitim sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlarında Başarı Gösterenler Üst Düzey Yönetici Belgesine yada ÜDY Belgesine sahip olurlar . Üst Düzey yönetici belgesinin kısaltmasıdır. Kara Yolu taşıma yönetmeliği kapsamında B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve Üst Düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri gerekir.